Ajankohtaista

2021 - toukokuu

17.05.2021

Kauppakeskus Tikkurin korttelin suunnittelu on käynnissä

Keskeisellä paikalla aivan Tikkurilan ytimessä sijaitsevaan Tikkurin kortteliin suunnitellaan monipuolista palvelujen, liike- ja toimitilojen ja asuntojen kokonaisuutta, joka voisi kohota korkeimmillaan jopa 25 kerrokseen. Suunnitelmia esitellään Teams-livetilaisuudessa 9.6.

Korttelille on haettu kaavamuutosta, jolla nykyinen Tikkurin kauppakeskus purettaisiin ja tilalle nousisi uusi keskustakortteli. Kortteliin tulisi edelleen liiketiloja katutasoon ja toiseen kerrokseen. Lisäksi kortteliin sijoittuisi kulttuuritiloja, yritysten toimitiloja ja asuntoja.

– Vantaan tavoitteena on, että Tikkurila edelleen vilkastuu, uudistuu ja vankistaa asemaansa Vantaan keskuksena tulevina vuosikymmeninä. Tikkurilassa historian eri kerrokset ovat nähtävissä, ja uusien hankkeiden toivomme ammentavan edeltäjistään ja sovittavan yhteen uutta ja vanhaa, kuten tässäkin suunnitelmassa on visioitu. Maanomistajan toteutusehdotus mahdollistaa uudenlaista kaupunkielämää ja toimii korttelin suunnittelun lähtökohtana, kommentoi Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine.

– Tavoitteenamme on osaltamme tukea kaupungin kasvua ja rakentaa elävä, turvallinen ja monipuolinen kaupunkikeskusta, jossa yhdistyy laadukas asuminen, modernit palvelut sekä työpaikat pääkaupunkiseudun keskeisten raiteiden varrella. Pyrimme siihen, että Uuden Tikkurin myötä alueen houkuttelevuus, palvelut ja yleisilme paranevat merkittävästi tuoden elämää päivän jokaiselle hetkelle, kuvailee Tomi Grönlund kaavamuutosta hakeneesta Mrec Investment Management Oy:stä.

Korttelin korkeus kohoaa kirkon ja kaupungintalon suunnasta viidestä kerroksesta kohti Dixiä ja kaakkoiskulman 25-kerroksista asuintornia. Liiketilojen ja toimistotilojen määrä ei vähene nykyisestä. Pysäköinti sijoittuisi useampaan kellarikerrokseen, jonne tulisi autopaikkojen lisäksi runsaasti pyöräpysäköintipaikkoja.

– Korkea rakentaminen mahdollistaa kaupunkirakenteen tiivistämisen, asuntotarjonnan monipuolistamisen sekä erilaisten uusien palveluiden tuomisen ja tuottamisen alueella. Pyrimme myös avaamaan rakennuksen ylimmät tilat yleisölle, ylimpään kerrokseen voisi sijoittua esimerkiksi näköalaravintola, Grönlund visioi.

Raha-asema säilyy osana kokonaisuutta ja sinne on suunniteltu kulttuuritiloja. Nykyisen Tikkurin arkkitehtuurista säilytetään muun muassa tiilimuurattua ilmettä. Raha-aseman ja Tikkurin suojeluarvot ja suojelun aste selvitetään kaavoitusprosessin aikana Vantaan kaupunginmuseon kanssa.

Teams-livetilaisuus 9.6. klo 17.00-18.30
Tilaisuudessa hanketta esitellään kaikkien hankkeen osapuolten toimesta. Tarkempi ohjelma julkaistaan verkossa Vantaan kaupungin sivuilla: https://www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat/osallistuminen.
Kaavatyö on alkuvaiheessa, ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi lausua mielipiteensä Vantaan kaupungin kirjaamoon 24.6. mennessä.

Alkuperäinen tiedote on julkaistu Vantaan sivuilla osoitteessa: https://www.vantaa.fi/uutisia/101/0/157491